Jana Klekar, BA(hons)
konzultant rozvoje škol

Jsem přesvědčena, že každá škola má potenciál stát se prostředím, kde učitelé a studenti mohou růst, objevovat a dosahovat mimořádných výsledků.

Rozvoj vzdělávacích organizací

Specializuji se na poskytování komplexních služeb pro rozvoj škol. Mé poslání je podporovat školy ve tvorbě efektivní strategie, vývoji a implementaci leadership složek, rozvoji leadershipu u vedoucích pracovníků i učitelů, specifikaci školní kultury, přípravě a vedení změn, stejně jako v mentoringu a koučování.

Moje práce se zaměřuje na vytváření podpůrné struktury ve školách, aby učitelé mohli být nejlepší verzí sami sebe a byli vybaveni dovednostmi a kompetencemi pro přípravu studentů na nejistou budoucnost. Věřím, že adaptabilita (AQ), sociální inteligence (SQ) a emoční inteligence (EQ) jsou klíčové kompetence pro 21. století. Mé služby jsou proto zaměřeny na rozvoj těchto oblastí.

Díky mým zkušenostem z korporátního prostředí a práce v zahraničí přináším do školního prostředí jedinečný pohled na vedení, inovace a změnové procesy. Pracovala jsem v různých vzdělávacích institucích – od dětských domovů, speciálních škol, základních a středních škol, až po vysoké školy – což mi umožnilo získat široký přehled o potřebách a výzvách vzdělávacího sektoru na různých úrovních.

Spolupracuji s vedoucími pracovníky škol a učiteli, abychom společně definovali a implementovali strategie, které podporují inovativní a adaptabilní učební prostředí. Mé metody zahrnují praktické workshopy, individuální koučovací sezení a personalizované mentoringové programy. Mým cílem je posílit vzdělávací systém tak, aby vedoucí pracovníci a učitelé mohli inspirovat a efektivně připravovat studenty na výzvy a příležitosti současného i budoucího světa.

Možné služby

  • Strategický Rozvoj Škol: Spolupracuji s vedením škol na vytváření a implementaci dlouhodobých strategií, které podporují inovace ve vzdělávání a rozvoj školních komunit.
  • Leadership a Kultura: Pomáhám školám v rozvoji silného vedení a budování pozitivní školní kultury.
  • Mentoring a Koučování: Nabízím individuální i skupinové mentoringové a koučovací programy pro vedoucí škol a učitele.
  • Adaptace na Změny: Připravuji školy na efektivní zvládání změn a výzev současného světa.
  • Semináře a Workshopy: Poskytuji interaktivní semináře a workshopy na témata jako jsou moderní směry v edukaci, emoční inteligence (EQ), adaptabilita (AQ), sociální inteligence (SQ), mediaci a další, dle specifických potřeb školy.

První setkání zdarma

Společenská odpovědnost

  • 5 % výdělku věnuji na sbírky Dobrý Anděl, 3v1, NF Radovan
  • 5 % času zdarma pro neziskové organizace a spolek Podnikavé ženy v Pardubickém kraji

Podmínky ochrany osobních údajů