Jana Klekar, BA(hons)
rozvojový průvodce

“Rozdíl mezi tím kým jsi a tím, kým chceš být je v tom, co děláš.” Bill Phillips

Blog

Reflexe a Inspirace: Mé Zkušenosti v Podcastu Projektor

02. 01. 2024

Nedávno jsem měla tu čest účastnit se v epizodě podcastu „Projektor“, kde jsem měla příležitost sdílet své zkušenosti a postřehy. Cesta k osobnímu a profesnímu růstu je plná zajímavých zastávek a překvapení, a já jsem vděčná za možnost podělit se o některé z nich.

V této epizodě hovoříme o výzvách a odměnách koučování, o tom, jak může inspirace ze zahraničí ovlivnit naše vnímání a o cestě za změnou. Moje zkušenosti ze zahraničí, společně s celoživotním vzděláváním a věnováním se mému zájmu, mě přivedly na novou pracovní cestu plnou příležitostí. Tyto cesty mě nejen obohatily o nové poznatky, ale také mi ukázaly, jak různorodé a dynamické mohou být možnosti pro růst a rozvoj.

Poslechněte si, jaké lekce jsem se naučila, jak jsem čerpala inspiraci z různých kultur a jak jsem objevovala nové přístupy k práci i životu.

Poslechněte si podcast zde

Zpráva o budoucnosti pracovních míst 2023 – WEF

02. 05. 2023

1.5.2023 vyšel již v pořadí 4. Future of Jobs report a ČR je v něm poprvé zařazen. Byla to 2 letá práce hledání kontaktů na straně World Economic Forum, velké množství debat k tématu dovedností 21. století a posléze hledání partnera s dostatečně velikým listem kontaktů. Překlad průzkumu do češtiny byla také zajímavá výzva. Splnili jsme minimální počet zapojených organizací a výsledkem je, že máme ekonomický profil pro ČR.

Report pro 2023 je mnohonásobně rozšířen i díky násobně většímu počtu zapojených zemí a průmyslových odvětví (27 průmyslových uskupení a 46 ekonomik).

Zajímavostí je, že první 2 příčky na top 10 dovedností 21. století si drží analytické a kreativní myšlení.

Vzhledem k rozsahu jsem dokument přeložila a naleznete ho zde Budoucnost pracovních míst report 2023

 

Budoucnost pracovních míst 2020

13. 03. 2022

„Hlavně si už nevybírejte školení na soft-skilly.“ Toto jsem opakovaně slyšela na jednom z projektů. V tom samém projektu se hovořilo o potřebách vzdělávání se v digitálních dovednostech a adresování potřeby rozvoje dovedností 21. století. Dle mého názoru se zde slova a činy rozporují.

Nabízím svůj náhled na to, proč jsou digitální dovednosti podmnožinou dovedností pro 21. století.

Do digitálních dovedností spadá 5 klíčových oblastí: Informační a datová gramotnost, Komunikace a spolupráce, Tvorba digitálního obsahu, Bezpečnost a Řešení problémů.

Kdežto dovednosti pro 21. století se zaměřují na rozvoj základních gramotností, jako jsou čtenářská, numerická nebo finanční gramotnost, kompetencí pro život (např. kritické myšlení, kreativita, spolupráce) i podporu charakterových vlastností jako jsou aktivita, vytrvalost, přizpůsobivost nebo zvědavost obohacené o základy ve formě digitálních dovedností.

V dnešním světě naše školy připravují studenty na práci, která možná ještě neexistuje. Kariérní připravenost znamená vybavit studenty řadou dovedností, které je mohou připravit na neznámé. Toto platí i pro pracující populaci a je třeba vytvořit systém, který toto umožní. Jedním z nich může být Národní Soustava Kvalifikací (NSK).

Srovnání důležitosti jednotlivých dovedností v roce 2015 a 2020 dle World Economic Forum, Future of Jobs 2020 Report:

Table

Description automatically generated

Více o budoucnosti pracovních míst a potřebných dovednostech naleznete v přeložených poznámkách z Future of Jobs 2020 reportu. Zpráva o budoucnosti pracovních míst 2020 – WEF