„Hlavně si už nevybírejte školení na soft-skilly.“ Toto jsem opakovaně slyšela na jednom z projektů. V tom samém projektu se hovořilo o potřebách vzdělávání se v digitálních dovednostech a adresování potřeby rozvoje dovedností 21. století. Dle mého názoru se zde slova a činy rozporují.

Nabízím svůj náhled na to, proč jsou digitální dovednosti podmnožinou dovedností pro 21. století.

Do digitálních dovedností spadá 5 klíčových oblastí: Informační a datová gramotnost, Komunikace a spolupráce, Tvorba digitálního obsahu, Bezpečnost a Řešení problémů.

Kdežto dovednosti pro 21. století se zaměřují na rozvoj základních gramotností, jako jsou čtenářská, numerická nebo finanční gramotnost, kompetencí pro život (např. kritické myšlení, kreativita, spolupráce) i podporu charakterových vlastností jako jsou aktivita, vytrvalost, přizpůsobivost nebo zvědavost obohacené o základy ve formě digitálních dovedností.

V dnešním světě naše školy připravují studenty na práci, která možná ještě neexistuje. Kariérní připravenost znamená vybavit studenty řadou dovedností, které je mohou připravit na neznámé. Toto platí i pro pracující populaci a je třeba vytvořit systém, který toto umožní. Jedním z nich může být Národní Soustava Kvalifikací (NSK).

Srovnání důležitosti jednotlivých dovedností v roce 2015 a 2020 dle World Economic Forum, Future of Jobs 2020 Report:

Table

Description automatically generated

Více o budoucnosti pracovních míst a potřebných dovednostech naleznete v přeložených poznámkách z Future of Jobs 2020 reportu. Zpráva o budoucnosti pracovních míst 2020 – WEF