Jana Klekar, BA(hons)
rozvojový průvodce

„Každý se může povznést nad svou situací a dosáhnout úspěchu, pokud je oddaný a zapálený pro to, co dělá.“ Nelson Mandela

Co je koučink?

Existuje mnoho definic… Nabízím svoji:
Koučování je odborně vedený rozhovor, v němž kouč využívá metodik prospívajících k odemčení potenciálu koučovaného klienta. Což platí jak při profesním, tak osobním koučování.
Kouč neradí, ale motivuje klienta k hledání vlastní cesty, podpořenému jeho vlastní motivací. Věřím, že kouč by měl mít jak praxi, tak vzdělání v této oblasti.

Koučovací styl obohacuji o základy psychoterapie a mentoringu.
Pandemie a její dopady na psychiku každého z nás (ať už si je uvědomujeme nebo ne) ukázaly potřebu koučování. Proto je lidé vyhledávají čím dál více.

Jak koučink probíhá?

Je důležité, aby klient se cítil komfortně a aby mu byl kouč alespoň trochu sympatický.
Totéž platí obráceně. Jen tak lze dospět k úspěchu.
Každé koučování je jiné, probíhá jinak. Každý klient je osobnost, a proto je vždy nezbytný individuální přístup „na míru“.
Zvolí se správný tón a přístup ke klientovi. Klientovi se přizpůsobuje kouč, ne klient jemu.
Nejtežší je pro klienta udělat první krok: Rozhodnout se a odhodlat ke koučování. Koneckonců, veškerá práce stejně bude na něm. Kouč je „jen“ průvodce. Přes veškerou snahu se nemůže měnit a rozvíjet za klienta.
Online a videohovor je vhodný ke koučování.

O mých klientech

Nejčastější témata, s nimiž se na mne klienti obracejí:

  • kariérní posun
  • problémy/překážky
  • vztahy
  • naplnění, …

Prakticky neexistuje oblast, v níž by vám koučink nemohl pomoci. Pokud si nejste jisti, využijte možnosti prvního bezplatného setkání.
Zároveň při něm zjistíme, zda si „sedneme“, což je také velmi důležité. ☺
Rezervace prvního sezení je zdarma.

První setkání zdarma

Společenská odpovědnost

  • 5 % výdělku věnuji na sbírky Dobrý Anděl, 3v1, NF Radovan
  • 5 % času zdarma pro neziskové organizace a spolek Podnikavé ženy v Pardubickém kraji

Podmínky ochrany osobních údajů